Kādas ir Latvijas personāla vadītāja kompetences? | EXPgroup
16437
post-template-default,single,single-post,postid-16437,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Kādas ir Latvijas personāla vadītāja kompetences?

Kādas ir Latvijas personāla vadītāja kompetences?

HR Nedēļa Latvijā konferences ietvaros, kas norosinājās šī gada 22. un 23. septembrī, aicinājām dalībniekus piedalīties kompetenču novērtēšanā. Šo iespēju izmantoja 50 personāla profesionāļi, un no iegūtajiem datiem ir radies jaunais HR Nedēļa Latvijā personāla vadītāja profils (skatīt attēlu).

Augstāk redzams grafiskais attēlojums, ko izveidoja kompetenču novērtēšanas platforma Great People Inside, balstoties uz iesniegtajiem datiem.  Šajā gadījumā dalībnieki izpildīja Big5 testu, kas apskata tieši apskata kritērijus, kas ir definēti Lielā piecinieka teorijā.

Konteksts šo datu izskatīšanai piešķirtu plašumu, iespēju skatīt caur jaunu perspektīvu, kā arī analizēt datus pret globālo standartu, kā arī spriest, kāpēc ir šīs atšķirības. Kontekstu nodrošinās grafiskais attēlojums no Great People Inside, kas ir sistēmā piedāvāts personāla vadītāja kompetenču profils, un tas ir balstīts uz pasaules vidējo aritmētisko kompetences izpausmi (skatīt attēlu).

Salīdzinot abus grafikus, ir iespējams veikt galvenos secinājumus, skatīt būtiskākās atšķirības  starp Latvijā noteikto personāla vadītāja profilu un globālo standartu. Ko tad mēs redzam? Interesanti ir tas, ka jau pirmais kritērijs ekstraversija (Extraversion) ir ievērojami augstāks mūsu izveidotajā profilā.

Arī nākošie divi rādītāji  – labvēlīgums ( Agreeability) un apzinīgums ( Conscientiousness) mūsu personāla  profesionāļiem ir augstāki. Varam vien secināt, ka daudziem raksturīgi sekot noteiktajiem standartiem un procedūrām, kā arī censties rast risinājumus, kas būtu labvēlīgi vairākuma.

Vēl paliek atvērtība pieredzei (Openness to Experience) un stabilitāte (Stability), kas vairāk vai mazāk atbilst arī citu valstu profesionāļu līmenim.

Lai labāk izprastu, kāds tad ir HR Nedēļa Latvijā personāla vadītāja radītais profils, aprakstīsim katru no profila rādītājiem atsevišķi un minēsim raksturīgākās izpausmes tieši attiecīgajam līmenim

1.Ekstraversija.

Rezultātam 6-8 ir raksturīgi raudzīties uz sabiedriskajiem pasākumiem kā aizraujošiem izaicinājumiem un iespējām. Priecājas par iespēju atstāt ietekmi uz apkārtējiem, ja tiek sniegta iespēja būt par līderi tā vietā, lai sekotu citiem. Priecājas būt līderis un uzņemas vadību jaunu iespēju gadījumā.

2 Labvēlīgums

Rezultātam 7-9 raksturīgi būt tādam,  kura prioritātes visbiežāk attiecas uz grupu, pieņemot grupas vienprātības panākšanu kā labāko pieeju kolektīvo mērķu sasniegšanai. Liek citu vajadzības pirmajā vietā un neļauj, ka konkurence nosaka paša rīcību. Ir iecietīgs, diplomātisks un gatavs sniegt citiem savu atbalstu.

3.Apzinīgums

Rezultātam 7-9 raksturīgi Izmantot darba stilu, kas parasti ir fokusēts uz rūpīgumu un organizētību. Veic darbu atbilstoši iepriekš noteiktām procedūrām. Dod priekšroku darbam atbilstoši strukturētām vadlīnijām

4.Stabilitāte

Rezultātam 6-8 raksturīgi apvaldīti paust savas sajūtas, vienlaikus pastāvot iespējai, ka ļoti liela stresa situācijās tiks zaudēta pacietība vai savaldība. Uzticas savām idejām un uzskatiem, ir draudzīgam un tieši izteikties, ja ir vēlme tikt labi saprastam. Spēj sevi kontrolēt vissarežģītākajās situācijās, tomēr reizēm izniekot daudz laika, apsverot veidus, kā reaģēs visas iesaistītās personas.

5.Atvērtība pieredzei

Rezultātam 6-8 raksturīgi atzīt dažādību un jauninājumus un vienlaikus novērtēt tradicionāli pielietoto darba izpildes paņēmienu vienkāršību un atpazīstamību. Spēj pieņemt jaunas darba uzdevumu izpildes metodes un vienlaikus būt apmierinātam ar ierastajiem paņēmieniem. Dod priekšroku rīkoties atbilstoši vienkāršākiem un pazīstamākiem procesiem un vienlaikus būt gatavam apspriest jaunas iespējas, ja tādas tiek sniegtas.

Kāpēc veikt kompetenču novērtēšanu ar Great People Inside?

Great People Inside (GPI) ir DIGITĀLS kompetenču novērtēšanas rīks, kas sniedz izvērstu informāciju par kompetenču līmeni konkrētajam amatam, kā arī atbilstību vidēji globālajam amata standartam. Papildu kompetenču novērtēšanai kandidāti GPI izpilda arī verbālās spriestspējas un skaitliskos testus.

Veicot kompetenču novērtējumu, Jūs iegūstat objektīvus datus, ko varat iekļaut lēmuma pieņemšanas procesā, tādējādi arī mazinot iespēju pieņemt darbā neatbilstošu darbinieku.

GPI ir multivalodu rīks, izveidots vadības līmeņa un arī strādnieku novērtēšanai. Testa rezultātu lasīšanai nav nepieciešamas speciālas prasmes. Tos viegli sapratīs un spēs izmantot katrs vadītājs un personāla speciālists.

Raksti mums, lai saņemtu piedāvājumu! Vairāk sadaļā Kontakti.