Kompetenču novērtēšana ar digitālo rīku Great People Inside | EXPgroup
16348
post-template-default,single,single-post,postid-16348,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Kompetenču novērtēšana ar digitālo rīku Great People Inside

kompetenču novērtēšana

Kompetenču novērtēšana ar digitālo rīku Great People Inside

  1. Kompetenču novērtēšana personāla atlasē

“Ir tik viegli kļūdīties”, kāds vadītājs komentēja par darbinieku atlasi. Un tā arī ir, jo kandidāti spēj sniegt “sociāli vēlamās”atbildes, nevis atklāti komunicēt par reālo pieredzi un idejām.

Great People Inside (GPI) ir DIGITĀLS kompetenču novērtēšanas rīks, kas sniedz izvērstu informāciju par kompetenču līmeni konkrētajam amatam, kā arī atbilstību vidēji globālajam amata standartam. Papildu kompetenču novērtēšanai kandidāti GPI izpilda arī verbālās spriestspējas un skaitliskos testus.

Veicot kompetenču novērtējumu, Jūs iegūstat objektīvus datus, ko varat iekļaut lēmuma pieņemšanas procesā, tādējādi arī mazinot iespēju pieņemt darbā neatbilstošu darbinieku.

GPI ir multivalodu rīks, izveidots vadības līmeņa un arī strādnieku novērtēšanai. Testa rezultātu lasīšanai nav nepieciešamas speciālas prasmes. Tos viegli sapratīs un spēs izmantot katrs vadītājs un personāla speciālists.

  1. Kompetenču novērtēšana atbilst LEAN

Viens no pamatprincipiem LEAN pieejā ir vajadzība novērst visa veida zudumus, novērst izšķērdīgas darbības. Ja vadītājs vai personāla speciālists paļaujas tikai uz intuīciju, tad iespējams pieņemt kļūdainu lēmumu. Kļūdains lēmums vadītāja vakances aizpildīšanā var uzņēmumam izmaksāt līdz šī darbinieka 20 gada algām, kas ir lieli finanšu izdevumi. Atkārtota darba veikšana arī ir LEAN pieejā definēts kā zudums. Ja personāla atlasē izmanto datos balstītu un zinātniski pamatotu informāciju, tad iespējams mazināt riskus un vairot procesa atbilstību LEAN.

Tāpat LEAN pieejā ir vajadzība ātrāk un efektīvāk nodrošināt procesa norisi. Iespējams, ka esat atlasījis vairākus lieliskus kandidātus, kuri līdzvērtīgi atbilst izvirzītajām prasībām, un tad veltāt ilgāku laiku, lai censtos izdomāt, saprast, kurš tad būtu vairāk atbilstošs amatam. Procesā pārskatāt vēlreiz CV, interviju pierakstus, izrunājat detaļas ar kolēģiem, līdz nonākat pie rezultāta, par kuru nav pilnīgas pārliecības, ka tas būs pareizs.

Gaidīšanas laiks arī ir uzskatāms kā zudums kopējā atlases procesā, ko ir iespējams mazināt, ja kandidātu novērtēšanai tiek izmantots profesionāla novērtēšanas rīks, kāds ir GPI.

  1. Kompetenču novērtēšana veiksmīgai sadarbībai ar darbinieku

Kā zināt, vai būs iespējams sadarboties? Var būt augsti kompetents profesionālis, kas spēj veikt darba pienākumus ļoti labi, bet darba attiecības veido arī savstarpējā komunikācija, mijiedarbība, kur saderība ir tikpat svarīga, kā kandidāta profesionālās prasmes. Ja ar darbinieku nav iespējams sastrādāties un citi darbinieki izjūt diskomfortu, tad kopējais kolektīva sniegums tiek ietekmēts, un rezultāti var krasi kristies.

Ja vēlaties, lai komanda strādā rezultatīvi, svarīgi ir novērtēt, kāda būs sadarbība ar jauno darbinieku. To piedāvā digitālais rīks Great People Inside (GPI).

  1. Jautājumi padziļinātai kompetenču izpētei

Ne visi vadītāji un atlases speciālisti zina un prot izmantot kompetenču pieeju personāla vadības procesos, tai skaitā- personāla atlasē. Great People Inside (GPI) ne tikai novērtē attiecīgo kompetences līmeni, un arī piedāvā kompetenču jautājumus, kas vadītājam vai atlases speciālistam ļauj saņemt pareizās atbildes no kandidāta,  padziļināti izprast kandidāta kompetenču atbilstību amatam.

  1. 360 grādu novērtēšana

360 grādu novērtēšana, ko piedāvājam e-vidē veikt ar Great People Inside (GPI), ir visu iesaistīto pušu apzināšana – iekšējie un ārējie cilvēki, kas ietekmē uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Ja uzņēmumu patiesi interesē klientu vajadzību sasniegšana, tad klientu viedoklis ir jāņem vērā, veidojot attīstības plānus, izvērtējot darbības, kas jāuzlabo. 360 grādu novērtēšanā piedalās vairāk kā 4 cilvēki, kas padara šo metodi par ļoti objektīvu situācijas atspoguļojumu. Ja arī Jūs interesē atklāt patiesos “klupšanas akmeņus”, nepieciešams veikt 360 grādu novērtēšanu.

Raksi mums, lai saņemtu piedāvājumu! Vairāk sadaļā Kontakti.