Top 3 prioritātes personālvadībā šobrīd | EXPgroup
16295
post-template-default,single,single-post,postid-16295,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Top 3 prioritātes personālvadībā šobrīd

3 prioritātes personālvadībā

Top 3 prioritātes personālvadībā šobrīd

Iespējams, gada sākumā personāla vadītāji bija noteikuši mērķus – darbinieku labsajūta, darba vides uzlabošana, kompetenču sistēmas ieviešana un citas aktualitātes, bet šobrīd situācija ir krasi atšķirīga, un lielai daļai uzņēmumu personāla vadītāju ikdienu aizņem ļoti praktisku jautājumu risināšana. Esam uzskaitījuši 3 prioritātes personālvadībā, kas šobrīd aktuālas lielākajai daļai personāla vadības pārstāvjiem.

  1. Krīzes vadība

Šī ir tāda veida krīze, kuras rezultātā lielākā daļa atbildības gulstas uz personāla departamentu, ieviešot attālināta darbavietas, samazinot darbinieku skaitu, reorganizējot uzņēmuma struktūru, nosakot galvenās funkcijas un kompetences, atbalstot darbiniekus, kā arī vadot krīzes komunikāciju, ja tam nav atsevišķs speciālists, konsultējot vadību, motivējot darbiniekus, kontrolējot darba izpildi, un saraksts vēl turpinās ar daudzām aktivitātēm. Personālvadības pārstāvji elastīgi reaģē uz pārmaiņām, nosaka īstermiņa mērķus un pielāgos tos reālajiem apstākļiem, jo izmaiņas iespējamas katru dienu.

  1. Darbinieku veselība

Šī prioritāte ietver sevī ļoti daudz pasākumus un darbības, kas tiek realizētas, lai ierobežotu vīrusa izplatību darbinieku vidū. Šobrīd tehnoloģiju veikali tiek izpirkti, lai darba devēji un ņēmēji varētu nodrošināt darba izpildi attālināti – nepieciešams dators, biroja tehnika un piederumi. Papildus tehniskā aprīkojuma iegādei darba devējam jāpārliecinās par to, ka attālinātā darbavieta iekārtota atbilstoši Darba aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. Šajā likumā šobrīd visplašāk ir pieejama informācija par nosacījumiem, kas attiecas uz attālinātu darbu.

Pēc Tele2 aptaujas datiem tikai puse Latvijas iedzīvotāju strādā attālināti. Tas nozīmē, ka darba devējiem jārūpējas, lai esošajās darbavietās realizētu nepieciešamos drošības pasākumus un pasargātu darbiniekus no vīrusa ietekmes. Darba devēji darbiniekiem nodrošina cimdus, sejas aizsargmaskas, dezinfekcijas līdzekļus, aizsargbarjeras, distances noteikšanu starp darbinieku un klientu, ķermeņa temperatūras pārbaudes pirms darba uzsākšanas un vēl daudzus citus pasākumus, kas ir aktuāli tieši šobrīd.

  1. Darba izpilde un iesaiste attālināti

Accenture uzņēmuma personāla vadītāja, runājot par attālinātu darbu, minējusi, ka daļai darbinieku ir uzskats, ka, ja darbinieks atrodas mājās, tātad nav nepieciešams strādāt. Arī pētījumu dati liecina, ka aptuveni ceturtajai daļai darbinieku ir grūtības strādāt attālināti. Ir darbinieki, kuri ir patstāvīgi, atbildīgi, disciplinēti un ļoti labi plāno savu darbam veltīto laiku, bet tādi nav visi, un šādā gadījumā darba devējam ir jāpalīdz darbiniekiem justies piederīgiem, ieviest kādus kontroles  un atskaišu mehānismus, regulāru komunikāciju, motivāciju, lai uzņēmums varētu līdzvērtīgā līmenī turpināt darboties.

Noteikti jāņem vērā, ka šādas kardinālas izmaiņas darba organizācijā, kā arī nedrošības sajūta, ietekmē darbinieku mentālo veselību, un līdz ar to iespējams kādi darbinieki ir imobilizēti un nespēj pildīt darba pienākumus, jo viņi izjūt trauksmi, stresu, zudušas koncentrēšanās spējas. Daudzi globāli un arī lokāli uzņēmumi piedāvā darbiniekiem individuālās un grupu konsultācijas ar speciālistiem:psihologiem, psihoterapeitiem, koučiem, lai rūpētos par emocionālo gaisotni uzņēmumā.

Vīruss noteikti ir ietekmējis katru uzņēmumu, un šobrīd katrs virzāmies cauri nopietnam transformācijas posmam, kas viennozīmīgi atstās paliekošas izmaiņas. Pētījumos darbinieki komentē, ka labprāt pēc krīzes baigām arī turpmāk vismaz vienu dienu nedēļā strādātu attālināti. Lielākā daļa darbinieku uzņēmumos veiksmīgi darbojas attālināti un ir sekmīgi individuālo uzdevumu izpildē. Jāpiekrīt personāla vadītājiem, kas komentē, ka neatgriezīsimies vecajā “normālajā” ritmā, jo nākotne jau ir atnākusi, un esošais kļuvis par jauno “normālo” strādāšanas veidu.

SIA EXPgroup jau 10 gadus piedāvā uzņēmumiem pilna spektra personālvadības pakalpojumus, un varam palīdzēt uzņēmumiem šobrīd veiksmīgi realizēt nepieciešamās izmaiņas, lai turpinātu uzņēmējdarbību – pārskatot ar darbiniekiem saistības izmaksas, veicot strukturālas un darba izpildes izmaiņas, nosakot nozzīmīgākās kompetences un “atslēgas” darbiniekus, kas ietekmēs uzņēmuma virzību, kā arī sniedzot konsultācijas vadībai.

Piesakies uz konsultāciju! Vairāk sadaļā Kontakti.

Personālvadība, cilvēkresursi, personāla atlase, krīze, Covid-19, krīzes vadība, darbs attālināti

#